Sistem za upravljanje kvalitetom

Poslovna inteligencija je 2010. godine uspostavila sistem upravljanja kvalitetom i stekla ISO 9001:2008 sertifikat. Navedeni sertifikat stekli smo za poslovne aktivnosti savetodavnih usluga i implementacije inteligentnih informacionih sistema za podršku poslovnom odlučivanju, te prodaju tih usluga i pripadajućih softverskih platformi, zadovoljavanjem visokih standarda u skladu sa normom ISO 9001:2008. 

Norma ISO 9001:2008 predstavlja kontinuirani proces koji se ne završava dobijanjem sertifikata već zahteva neprekidno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom kako bi zadovoljili zahteve kupca, zakonske i propisane zahteve primenjive na proizvode i zahteve same organizacije.

 

Danas, u svetu velikih promena, u potrazi za poverenjem i kvalitetom bilo usluge ili rešenja želimo našim dosadašnjim kao i budućim korisnicima, usklađivanjem sa normom ISO 9001:2008 jasno da poručimo da je kvalitet naše strateško opredjeljenje i odgovornost. 

 

Upravljanje kvalitetom, za nas predstavlja trajan proces i obuhvata celu firmu. Stoga je za nas od izuzetne važnosti da svaki naš zaposleni bude upoznat sa sistemom kvaliteta i da svakodnevno radi na unapređivanju i podizanju kvaliteta naših usluga sa ciljem što boljeg prepoznavanja, udovoljavanja zahtevima i očekivanjima naših sadašnjih, ali i budućih korisnika.
Nadređena kategorija: About us

Želim da primam newsletter

Ime i prezime:
Email:

 

ferari mini logo


6774 – FAIR

minpo_trans

cisex-member-128x128px_red

SGS_ISO-9001_TCL_HR

ISO 27001 Slika 2

AmCham Member 2015 Logo

Usluge

Poslovna inteligencija je u mogućnosti da odgovori na rastuće zahteve za analitikom velikih podataka (eng. Big Data Analytics). Analitika velikih podatka je koncept analize podataka i izvođenja korisnih informacija iz velikih količina podataka koje se ubrzano generišu u modernom poslovanju.

Više...

Nearshoring usluge

Naša firma pruža usluge nearshoring razvoja za implementaciju DWH/BI/PM sistema za klijente u različitim zemljama EU. Nearshoring usluge radimo u kombinaciji kraćih on-site poseta s off-site modifikacijama koje radimo preko zaštićene veze.

Više...

Implementacija  inteligentnih informacionih sistema za podršku poslovnom procesu donošenja odluka je naša primarna delatnost. Prema potrebama i očekivanjima naših klijenata, mi ćemo osigurati ili ključ u ruke rešenja ili ćemo raditi zajedno sa stručnjacima naših klijenata na implementaciji projekata

Više...

Kroz edukaciju i trening pomažemo našim klijentima da u potpunosti iskoriste implementirane alate u svakodnevnom poslovanju. Pružamo treninge za određene alate, DWH i BI metodologije i posebno kreirane treninge za potrebe specifičnih projekata.

Read More...

Našu metodologiju za upravljanje i nadzor projekata karakterizuje brzina u kojoj se proizvedu prvi korisni rezultati, efikasnost u implementaciji, fleksibilnost metodologije, delotvornostt upravljanja rizicima, osiguranje kvaliteta i optimizovanje projektne dokumentacije.

Više...

Strateški konsalting je usluga koju klijentima pružaju naši najiskusniji konsultanti, koji poseduju veliku stručnost u poznavanju poslovnih procesa u većini industrija kao i u osmišljavanju i implementaciji različitih vrsta poslovnih strategija.

Više...

MDM sistem osigurava kompletan, jedinstven pogled na osnovne poslovne subjekte, koje nazivamo matičnim podatcima, kao što su kupci, zaposleni, građani, lokacije i proizvodi. Uspešni MDM projekti omogućavaju bolju operativnu efikasnost, veću lojalnost korisnika i uspešnu usklađenost.

Read More...

Tehnologije

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions