SAP HANA

SAP HANA je moderna platforma za poslovanje u stvarnom vremenu (eng. real-time) osmišljena uz potpuno novi pristup. Ova moćna in-memory baza podataka je napredno rešenje koje omogućava donošenje odluka pomoću pet dimenzija obrade: širina - analiza velikih količina podataka (eng. big data) iz više izvora, dubina - postavljanje složenih upita nad granularnim podacima, brzina - dobijanje izrazito brzih interaktivnih odgovora, jednostavnost - bez potrebe za pripremom podataka, u stvarnom vremenu - pokretanje upita nad podacima u stvarnom vremenu.

  • Dobijanje neposrednih odgovora na bilo koju vrstu poslovnog pitanja - čak i nad velikim količinama podataka (eng. big data)
  • Odgovor na složena i interaktivna pitanja drill-down pristupom nad granuliranim podacima
  • Bez čekanja na rezultate: dobijanje odgovora u trenutku i u interaktivnom obliku
  • Eliminacija latentnosti podataka prouzrokovane replikacijom ETL procesa u realnom vremenu
  • Skraćenje razvojnog ciklusa koje se može meriti nedeljama uklanjanjem potrebe za predagregacijom kocaka

Više informacija o SAP HANA platformi dostupno je na službenim stranicama SAP HANA tehnologije.

Nadređena kategorija: Technologies

Usluge

Poslovna inteligencija je u mogućnosti da odgovori na rastuće zahteve za analitikom velikih podataka (eng. Big Data Analytics). Analitika velikih podatka je koncept analize podataka i izvođenja korisnih informacija iz velikih količina podataka koje se ubrzano generišu u modernom poslovanju.

Više...

Nearshoring usluge

Naša firma pruža usluge nearshoring razvoja za implementaciju DWH/BI/PM sistema za klijente u različitim zemljama EU. Nearshoring usluge radimo u kombinaciji kraćih on-site poseta s off-site modifikacijama koje radimo preko zaštićene veze.

Više...

Implementacija  inteligentnih informacionih sistema za podršku poslovnom procesu donošenja odluka je naša primarna delatnost. Prema potrebama i očekivanjima naših klijenata, mi ćemo osigurati ili ključ u ruke rešenja ili ćemo raditi zajedno sa stručnjacima naših klijenata na implementaciji projekata

Više...

Kroz edukaciju i trening pomažemo našim klijentima da u potpunosti iskoriste implementirane alate u svakodnevnom poslovanju. Pružamo treninge za određene alate, DWH i BI metodologije i posebno kreirane treninge za potrebe specifičnih projekata.

Read More...

Našu metodologiju za upravljanje i nadzor projekata karakterizuje brzina u kojoj se proizvedu prvi korisni rezultati, efikasnost u implementaciji, fleksibilnost metodologije, delotvornostt upravljanja rizicima, osiguranje kvaliteta i optimizovanje projektne dokumentacije.

Više...

Strateški konsalting je usluga koju klijentima pružaju naši najiskusniji konsultanti, koji poseduju veliku stručnost u poznavanju poslovnih procesa u većini industrija kao i u osmišljavanju i implementaciji različitih vrsta poslovnih strategija.

Više...

MDM sistem osigurava kompletan, jedinstven pogled na osnovne poslovne subjekte, koje nazivamo matičnim podatcima, kao što su kupci, zaposleni, građani, lokacije i proizvodi. Uspešni MDM projekti omogućavaju bolju operativnu efikasnost, veću lojalnost korisnika i uspešnu usklađenost.

Read More...

Tehnologije

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions