CorPeuM softver

Poslovna inteligencija je regionalni distributer i partner za CorPeuM

CorPeuM je dizajniran tako da podržava sve aspekte planiranja unutar organizacije (procese strateškog planiranja, taktičkog planiranja, finansijkog planiranja, predviđanja, izveštavanja i upravljanja rizicima) čineći ga jedinstvenim rešenjem za definisanje i upravljanje strategijom.

CorPeuM je izgrađen na modernoj tehnološkoj arhitekturi koja koristi Microsoft SQL Server.

Sama platforma se sastoji od funkcionalnosti i predefinisanih komponenti za modeliranje, procese upravljanja i izveštavanja i kao takva sadrži sve komponente potrebne kako bi se podržao CPM ciklus u jedinstvenoj aplikaciji.

Ovo rešenje omogućava potpuno operativno i finansijsko izveštavanje o poslovanju. Integriše strateške planove sa finansijskim izveštajima organizacije i automatsku interakciju između sektora i korisnika, kako bi aktivnosti planiranja bile podstaknute događajima i izuzecima umesto proizvoljnim datumima na kalendaru.

Za više informacija posetite CorPeuM internet stranicu ili možete preuzeti brošure sa sledećih linkova:

- brošure:

[rokdownload menuitem="149" downloaditem="183" direct_download="true"]CorPeuM Brochure[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="149" downloaditem="174" direct_download="true"]The CorPeuM Approach Business Consulting[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="149" downloaditem="175" direct_download="true"]The CorPeuM Approach Implementation[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="149" downloaditem="176" direct_download="true"]The CorPeuM Approach Software[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="149" downloaditem="177" direct_download="true"]The CorPeuM Approach Workshop[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="149" downloaditem="178" direct_download="true"]The CorPeuM Overview[/rokdownload]

 

- white papers:

[rokdownload menuitem="150" downloaditem="184" direct_download="true"]CorPeuM Corporate Performance Management Framework[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="150" downloaditem="180" direct_download="true"]Improving Strategy Execution through Effective Budgeting[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="150" downloaditem="181" direct_download="true"]Improving the execution of strategy[/rokdownload]
[rokdownload menuitem="150" downloaditem="182" direct_download="true"]Managing Performance in an uncertain world[/rokdownload]


Nadređena kategorija: Technologies

Usluge

Poslovna inteligencija je u mogućnosti da odgovori na rastuće zahteve za analitikom velikih podataka (eng. Big Data Analytics). Analitika velikih podatka je koncept analize podataka i izvođenja korisnih informacija iz velikih količina podataka koje se ubrzano generišu u modernom poslovanju.

Više...

Nearshoring usluge

Naša firma pruža usluge nearshoring razvoja za implementaciju DWH/BI/PM sistema za klijente u različitim zemljama EU. Nearshoring usluge radimo u kombinaciji kraćih on-site poseta s off-site modifikacijama koje radimo preko zaštićene veze.

Više...

Implementacija  inteligentnih informacionih sistema za podršku poslovnom procesu donošenja odluka je naša primarna delatnost. Prema potrebama i očekivanjima naših klijenata, mi ćemo osigurati ili ključ u ruke rešenja ili ćemo raditi zajedno sa stručnjacima naših klijenata na implementaciji projekata

Više...

Kroz edukaciju i trening pomažemo našim klijentima da u potpunosti iskoriste implementirane alate u svakodnevnom poslovanju. Pružamo treninge za određene alate, DWH i BI metodologije i posebno kreirane treninge za potrebe specifičnih projekata.

Read More...

Našu metodologiju za upravljanje i nadzor projekata karakterizuje brzina u kojoj se proizvedu prvi korisni rezultati, efikasnost u implementaciji, fleksibilnost metodologije, delotvornostt upravljanja rizicima, osiguranje kvaliteta i optimizovanje projektne dokumentacije.

Više...

Strateški konsalting je usluga koju klijentima pružaju naši najiskusniji konsultanti, koji poseduju veliku stručnost u poznavanju poslovnih procesa u većini industrija kao i u osmišljavanju i implementaciji različitih vrsta poslovnih strategija.

Više...

MDM sistem osigurava kompletan, jedinstven pogled na osnovne poslovne subjekte, koje nazivamo matičnim podatcima, kao što su kupci, zaposleni, građani, lokacije i proizvodi. Uspešni MDM projekti omogućavaju bolju operativnu efikasnost, veću lojalnost korisnika i uspešnu usklađenost.

Read More...

Tehnologije

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions